Een gezond bedrijf start met gezonde koeien. De Rubovet dierenartsen zijn de best geplaatste partners van de veehouder die waken over de gezondheid van de veestapel. Ontdek hier wat bedrijfsbegeleiding voor jou en voor je melkvee kan betekenen.

Op regelmatige basis checken we de gezondheidstoestand van je bedrijf. De monitoring gebeurt aan de hand van bedrijfseconomische kengetallen. Wanneer we afwijkingen vaststellen, formuleren we na overleg een gepast advies. Zo blijven we de problemen altijd een stap voor.  

Een bezoek bedrijfsbegeleiding verloopt typisch als volgt:

  • Thuis doen wij de voorbereiding. We bekijken je belangrijke productie parameters. Hiervoor gebruiken we de softwarepakketten waarmee jij werkt. Zo beschikken we over een licentie voor Uniform-Agri, Ceres en Vetimpress. We zijn uiteraard ook vertrouwd met de software die bij jou geïnstalleerd staat zoals T4C, Lely horizon, DelPro, Dairyplan, TIM, Veemanager en Cristal. Vervolgens stellen we de vastzet lijsten op. Deze bevat de dieren voor controle op dracht, de nog niet geïnsemineerde dieren, de versgekalfde dieren en de attentie dieren (uiergezondheid of productie)
  • Eenmaal op het bedrijf starten we met controle van de dieren op de vastzet lijst. Onze dierenartsen beschikken over een echotoestel.
    •  Bij elke drachtdiagnose gekeken naar levensvatbaarheid van de vrucht en tweelingdracht. Of scannen kan vanaf 27 dagen
    • Post partum check. Hierbij controleren we de baarmoeder op inhoud en de eierstokken op activiteit. Via bloed wordt ter plaatsen de ketonen bepaald.
    • Individuele beslissingen worden genomen op basis van pariteit, dagen in lactatie, melkproductie en voerkost. Op basis van het echografisch onderzoek wordt uiteindelijk beslist welk synchronisatie protocol het best kan toegepast worden.
  • In functie van de aanwezige problemen worden verder stalen genomen. De te synchroniserende dieren worden behandeld.
  • Samen met jouw worden de productie kengetallen overlopen en worden eventuele problemen besproken. De daaruit volgende adviezen worden genoteerd in een verslag. Ook voor de te behandelen dieren stellen een handig schema op. Een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte is dit 2 tot 6 weken later.

De topics die we opvolgen hangt af van de keuze van de klant. Frequent gevraagde items zijn: vruchtbaarheid, voeding en uiergezondheid

Ons werkgebied is ruim: Is je bedrijf gelegen in Vlaanderen, Noord Frankrijk, Zeeuws-Vlaanderen, Brabant of de bovenkant van Henegouwen dan kan je een beroep doen op onze diensten.