Het belang van een goede klauwverzorging bij melkvee kan niet overschat worden.

Of het nu gaat om een manke stier of een stalpedicure voor 250 koeien: Rubovet beschikt over het juiste materiaal, mensen en kennis om dit aan te pakken. 
Wij waken erover dat dit met de grootste zorg gebeurt: stress-arm, hygiënisch en met respect voor het dier.

We bieden 2 verschillende methodes voor koppelbehandelingen aan: 

  • Strategisch pedicure: 
    • Hierbij komen we elke 4 tot 8 weken bij je langs voor een selectie van je dieren.
    • De dieren die voor het droogzetten zijn
    • Dieren die 100 dagen gekalfd zijn
    • Manke dieren

worden daarbij telkens onder handen genomen. Deze formule is zeker bij robot melkers populair. Onze dierenartsen volgden de opleiding ROMS opleiding. Waarbij de vroege detectie en behandeling van licht manke dieren centraal staat. Wij helpen je dan ook graag verder met de selectie juiste dieren.

  • Stalpedicure: We kunnen afhankelijk van de grootte van de veestapel tot 4 hydraulische boxen tegelijk inzetten. Hierdoor kunnen we ook grote koppels op een dag op een rustige en correcte manier aanpakken. Reken hierbij op 70 dieren per box per dag. 

Alle klauwaandoeningen worden ter plaatse geregistreerd. Na afloop ontvang je van ons een verslag van de uitgevoerde handelingen met bijpassend advies. Naarmate we beschikken over meer data krijgen we ook meer inzicht in de klauwproblemen die van belang zijn op jou bedrijf en kunnen we dit ook gericht gaan aanpakken. 

Rubovet is ook je leverancier van klauwverzorgingsmiddelen: 

Rubovet werkt als kennispartner regelmatig mee aan innovatieve klauwverzorgingsprojecten.

kan je bij ons aan concurrentiële prijzen verkrijgen. Ons werkgebied is ruim: Is je bedrijf gelegen in Vlaanderen, Noord-Frankrijk, Henegouwen, Zeeuws-Vlaanderen of Brabant dan kan je een beroep doen op onze diensten.