De latere prestaties van onze dieren worden mede bepaald door de groei tijdens de eerste 2 levensmaanden. Diarree en longproblemen vormen de twee grootste bedreigingen bij jongvee. Onze dierenartsen gebruiken de nieuwste technieken en inzichten om deze problemen op individueel en op bedrijfsniveau aan te pakken en te voorkomen. 

Bedrijfsproblemen met diarree pakken we aan met de identificatie van de kiem ter plaatse. De controle op bescherming van de kalveren via de biest gebeurt in ons labo.  

Voor bedrijven met luchtwegproblemen bij de kalveren bieden we een totale aanpak: 

Aan deze resultaten koppelen we preventie adviezen. Onze benadering en adviezen zijn telkens “op maat”.

Rubovet blijft investeren in apparatuur. Zo hebben we recent een zuurstofgenerator aangeschaft die kan ingezet worden bij kalveren in zware ademnood.

Ontzorgen vinden we een belangrijke taak. Het tijdig starten met vaccineren van kalveren is in veel gevallen essentieel om longproblemen te voorkomen rond het moment van spenen dat een gevoelige periode vormt. Het vaccineren van de kalveren en onthoornen wordt vaak uitgesteld onder tijdsdruk. Wij nemen deze zorg met plezier van jou over waarbij we instaan voor de correcte, tijdige vaccinatie van de jonge kalveren. Het correct en pijnvrij onthoornen van de dieren en het chirurgisch verwijderen van bijspenen. 

Een sluitende vaccinatie. Vaccinatie is een krachtig wapen in de strijd tegen griep. De keuze en de combinatie van de vaccins, de correcte toediening, de timing, de registratie en de correcte bewaaromstandigheden bepalen allemaal mee het uiteindelijke resultaat. Onze zorg gaat daarom verder dan het afleveren van vaccins.

Kies je voor onze vaccinatieservice dan komt er maandelijks iemand van het Rubovet team bij je langs.  Wij garanderen daarbij dat elk kalf tijdig en correct gevaccineerd wordt.

Snelle detectie en behandeling. Is er toch griep aanwezig, dan is het belangrijk dat dit in een vroeg stadium opgemerkt wordt. Ernstig zieke kalveren zijn vaak maar de top van de ijsberg. Rubovet schakelt echografie in als screeningtool om de kalveren met griep maar zonder duidelijke symptomen snel en efficiënt te identificeren. Onze dierenartsen staan 24 op 7 paraat als het om longgezondheid gaat.

Wist je dat Rubovet ook jongvee mineralen/vitaminen in het gamma heeft? Deze werden door ons samengesteld met het oog op een optimale groei en ontwikkeling van kalf tot koe. Hebt je interesse of vragen omtrent ons aanbod van jongvee mineralen/vitaminen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.