De twee voornaamste rantsoen gerelateerde problemen bij vleesvee waarmee we geconfronteerd worden zijn nutritionele tekorten enerzijds en een te lage dagelijkse groei anderzijds. 

Nutritionele tekorten: tekorten aan selenium, vitamine-E bij volwassen koeien leiden tot een cascade van problemen. Huidproblemen, moeilijk drachtig geraken, verhoogde kans op abortus en een verhoogde kans op opgehouden nageboortes. Maar ook de kalveren geboren uit koeien met tekorten hebben een hogere kans om de leeftijd van 3 weken niet te halen.  

Ook tekorten bij de pinken kunnen tot problemen leiden: bij een tekort aan koper of jodium bijvoorbeeld ontwikkelt het geslachtsstelsel ondermaats met een verlate eerste kalving tot gevolg. 

Een supplementatie met onze hoogwaardige mineralen-vitaminen kernen is een zinvolle investering die snel wordt terugverdiend. 

Bij twijfel controleren we via het bloed de mineralen-vitaminen voorziening van de runderen. 

Rubovet is uw leverancier van premium mineraal-vitaminen mengsels die bovendien fiscaal heel interessant zijn omdat ze als dierenartskost kunnen ingebracht worden. 

Een ondermaatse groei valt minder snel op maar haalt langzaam de winst uit de bedrijfsvoering.  

Een verdubbeling van het geboortegewicht op 2 maanden leeftijd en een gewicht van 600 kg bij afkalving op 26 maanden zijn realistische streefdoelen. Dit veronderstelt een dagelijkse groei van 750g/ dag. De eerste maand na de geboorte en de periode tussen 16 en 24 maanden blijken moeilijke periodes om deze groei aan te houden.  

Een berekend, uitgebalanceerd rantsoen voor vleesvee is volgens ons een absolute noodzaak. De Rubovet specialisten helpen je graag het rendement van je bedrijf te verhogen.