Een gezond bedrijf start met gezonde koeien. De Rubovet dierenartsen zijn de best geplaatste partners van de veehouder die waken over de gezondheid van de veestapel. 

Op regelmatige basis checken we de gezondheidstoestand van je bedrijf. De monitoring gebeurt aan de hand van bedrijfseconomische kengetallen. Wanner we afwijkingen vaststellen, formuleren we na overleg een gepast advies. Zo blijven we de problemen altijd een stap voor.  

Om de 2 tot 6 weken komen we langs op het bedrijf, afhankelijk van de bedrijfsgrootte. 

De topics die we opvolgen hangt af van de keuze van de klant. Frequent gevraagde items zijn: vruchtbaarheid, voeding en uiergezondheid. 

Ons werkgebied is ruim: Is je bedrijf gelegen in Vlaanderen, Noord Frankrijk, Zeeuws-Vlaanderen, Brabant of de bovenkant van Henegouwen dan kan je een beroep doen op onze diensten.